SKH ČR se představuje
  Vznik a program SKH ČR
  Právní náležitosti
  Orgány SKH
  Jednání orgánů SKH
  Soutěž ŠPERK ROKU
  Kimberley proces ...
  Tiskové zprávy
  Členové
  Kontakty

  Hodinářská škola
  SUPŠ a VOŠ Turnov