Orgány SKH

správní rada      dozorčí rada      valná hromada      sekreatriát 


Členové dozorčí rady 

Dozorčí rada zvolená na VH 30.9.2010:

1. Hejral Václav, předseda dozorčí rady
2. Langr Jiří Ing.
3. Studnička Jiří ak .mal.
4. Zimmer Jiří