Orgány SKH

správní rada      dozorčí rada      valná hromada      sekreatriát 

2010
1. Oznámení o konání VH 29. 9. 2010
2. Program VH 29. 9. 2010
3. Souhrnná zpráva o činnnosti SKH ČR
4. Hlavní směry činnosti SKHČR 2010–2015
5. Správní rada SKHČR
6. Dozorčí rada SKHČR
7. Usnesení VH 29. 9. 2010

2005
1. Oznámení o konání valné hromady z 15.8.2005
2. Návrh programu valné hromady z 15.8.2005
3. Protokol o konání valné hromady z 22.9.2005
4. Usnesení valné hromady z 22.9.2005
5. Zpráva o činnosti SKH ČR od r. 2001 do r. 2005