Orgány SKH

správní rada      dozorčí rada      valná hromada      sekreatriát 

Sekretariát

Ing. Jan Hlaváč, generální tajemník

pošt.adresa: Kozí 4, 110 00 Praha 1
tel. +420 603 882 783, +420 724 333 225
email: jan.hlavac@skhcr.cz      
jan.hlavac@seznam.cz