Orgány SKH

správní rada      dozorčí rada      valná hromada      sekreatriát 

Členové správní rady

Správní rada zvolená na VH 30. 9. 2010:

1. Hejral Vladimír
2. Hlubuček, Zdeněk Ing.
3. Hubrt Luděk, Ing., prezident
4. Klinke, Milan Ing., 1. viceprezident
5. Sedláček, Tomáš Ing.
6. Šorejs Miloslav, Ing.
7. Volavka Jiří, pan